ชนิดเส้นใยแบบ polyester มีความหนาอยู่ที่ 0.5 mm สามารถทนต่อแรงฉีกขาดได้ 400 N ส่วนมากจะใช้ในงานประเภท เต็นท์โกดัง

Colors Available
Colors Available