ชนิดเส้นใยแบบ polyester ที่มีความสามารถในการป้องกันเชื้อรา มีความหนามากที่สุด ถึง 0.8 mm (หรือน้อยกว่า ตามความเหมาะสมในการใช้งาน) สามารถทนต่อแรงฉีกขาดได้ถึง 900 N เหมาะสำหรับงานในประเภทเต็นท์โกดัง ที่ใช้งานระยะยาว

Colors Available
Colors Available