บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

เต็นท์โกดังเก็บสินค้า ขนาด กว้าง 20 ม. ยาว 30 ม. สูง 5 ม. , ผ้า SCK #888 (สีครีม)